Kontakta oss

Citytandläkarna i Borås AB

Lilla Kyrkogatan 20
503 35 Borås

Telefon & E-post

Telefon: 033-411 300
E-post: team@citytand.com

Öppettider

Måndag 7.40 – 14.00
Tisdag 7.40 – 17.00 (Lunch 13-14)
Onsdag 7.40 – 14.00
Torsdag 7.40 – 17.00 (Lunch 13-14)
Fredag 7.40 – 14.00

Vår mottagning ligger i hjärtat av Borås

Hos oss möts du av ett duktigt tandvårdsteam bestående av tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och receptionist.

Boka ditt tandläkarbesök hos oss på Citytandläkarna

5 + 1 = ?

När vi kommit överens om en tid så skickar vi ut ett sms som påminnelse 48 timmar innan.

Välkommen!

(Läs mer om uteblivande och sent återbud nedan.)

Avgifter för uteblivet besök och sent återbud – 3-24 år

Vårdgivare inom den fria tandvården för barn och unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.
Patient med Särskilt tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.

  • Betalningsansvaret

Myndiga patienter som fyllt 18 år ska själva betala avgiften.

För underåriga patienter (under 18 år) ska vårdnadshavaren/förmyndaren betala avgiften. I de fall krav på avgiften inte kan ställas till vårdnadshavaren/förmyndaren ska ingen avgift tas ut av den underårige.

Exempel när vårdnadshavaren/förmyndaren inte kan krävas på avgiften: – hänsyn till sekretess – den underårige uttryckligen angivit att hon/han själv vill betala avgiften – den underårige har eget hushåll.

  • Undantag – när patienten eller vårdnadshavaren/förmyndaren kan slippa betala

Om kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient.

Om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om – där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura. Möjligheten att ta ut avgift vid uteblivet besök kan i stället ges vidnästa besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.

Om det finns godtagbara skäl.

Det är chefen på mottagningen som fattar beslut. Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Allmäntandvård – belopp i kronor

Uteblivet besök / Sent återbud

200 kr

Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering

700 kr

Avgifter för uteblivet besök och sent återbud – vuxna

Vårdgivare har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.
(Patient med Särskilt tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.)

I enstaka fall kan det finnas skäl att avskriva kravet  om det finns godtagbara skäl.

Uteblivet besök / Sent återbud

200-400 kr

Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering

400-700 kr