Om vi har stängt

Läs mer om återbud och uteblivande under fliken kontakt.

Har du ont vid en visdomstand kan du läsa mer om detta på våran hemsida under  Behandling – Allmäntandvård

En liten fraktur som ej besvärar dig allt för mycket kan ofta vänta tills nästkommande vardag. I vissa fall kan man på apoteket köpa tillfällig lagning på tub.

Vid värk eller större problem som du anser ej kan vänta tills vi kommer tillbaka går det bra att kontakta jouren Borås 010 – 441 95 55.

Osynlig tandställning Clearcorrect

kontakta oss för gratis konsultation!

slutarokalinjen

Vi är medlemmar i föreningen ”Tandvård mot tobak”. Gå gärna in och kolla lite fakta!tandvardmottobak

GDPR

(General Data Protection Regulation)

 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt.

Bland de uppgifter vi samlar in ingår namn och telefonnummer och ibland e-post för att kunna nå dig för att exempelvis ge dig information inför ditt besök hos oss. Användningen av personuppgifter är avgörande för att tillhandahålla en högkvalitativ vård och vi samlar bara in den information som är nödvändig. Den information vi hanterar är oftast reglerad av Patientdatalagen eller annan lagstiftning som Dataskyddförordningen, även kallad GDPR.Vi vidtar också olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen bara kan användas som avsett och av personer med korrektbehörighet. Du kan känna dig trygg att vår personal värnar om din integritet i sitt dagliga arbete.

Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter på

www.praktikertjanst.se/personuppgifter