Har du förlorat tänder?

Implantat

Det finns många olika sätt att ersätta saknade tänder. Ett alternativ är implantat. En titanskruv opereras in i käkbenet. Efter en tids inläkning fästs sedan en bro eller krona ovanpå skruven.

Här kan du se en animerad film om hur behandlingen kan gå till ›

Utredning före behandling

Mer än 90% av alla implantatbehandlingar utförs med lyckat resultat. Innan vi utför behandlingen görs en noggrann utredning för att se att förutsättningar finns.

Metod

Vi utför implantatbehandlingar enligt de bäst beprövade och dokumenterade metoderna. Vi samarbetar med duktiga käkkirurger och utför därefter behandling med kronor och broar själva.

Här kan du läsa mer