Hjälp, min partner snarkar!

Detta är ett vanligt problem som absolut går att få hjälp med.

Snarkning

Apné är den medicinska termen för andningsstillestånd/uppehåll som varar längre än 10 sekunder och som drabbar ca. 10% av alla som snarkar. Apnéer kan ha allvarliga konsekvenser på din hälsa. Misstänker du detta rekommenderar vi att du i första hand tar kontakt med din vårdcentral för utredning om orsakerna till din snarkning.

Efter utredning kan vi hjälpa dig att framställa en skena.